Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zobaczyc/domains/kreatywnosc.zobaczyc.org/public_html/wordpress/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 392
Te bariery powstrzymują Cie przed byciem geniuszem. Sprawdź!

Te bariery powstrzymują Cię przed byciem geniuszem

Ostatni głos, jaki będzie słychać przed eksplozją świata, będzie to głos jakiegoś eksperta mówiącego: To jest technicznie niemożliwe.

// P.Ustinov

Zmarnowany potencjał

Wydawać by się mogło, że  im człowiek inteligentniejszy, bardziej uzdolniony, lepiej wykształcony itp powinien proporcjonalnie odnosić więcej sukcesów. Tymczasem nie zawsze tak jest. Często wręcz jest tak, że to osoby o zdawałoby się mniejszych zasobach osiągają więcej.

Takie zależności obserwujemy także w aspekcie twórczości. Zgodnie z wynikami badań kreatywność jako cecha osiąga w populacji rozkład normalny tak jak np. inteligencja. Niewielu jest ludzi wybitnie twórczych oraz zupełnie nietwórczych, najwięcej jest tych przeciętnych. Każdy, albo prawie każdy jest też zdolny do podejmowania działań twórczych. Operacje umysłowe wykorzystywane w procesie twórczym nie są jakimiś wyjątkowymi i egzotycznymi, właściwymi tylko temu procesowi, są wykorzystywane na co dzień. Mimo tego tylko niewielka część osób rzeczywiście tworzy.

Witold Dobrołowicz wskazuje na przyczynę tego stanu rzeczy różnorodne bariery blokujące nas przed wykorzystaniem w pełni naszego potencjału.

Bariery psychiczne

Według Dobrołowicza “bariery psychiczne to termin zbiorczy na oznaczenie takich zjawisk jak stereotypy, reakcje obronne, niekorzystne nastawienia, inercja, sztywność wyobraźni i myślenia, lęki, niewiara we własne możliwości, negatywny transfer, fiksacja funkcjonalna, kompleksy, kryzys. Z powodu barier nie są wykorzystywane obiektywne możliwości działania jednostek i grup społecznych, a więc zarówno potencjalne możliwości podmiotowe: posiadana wiedza, zdolności, doświadczenie, jak również warunki zewnętrzne: istniejący stan nauki, techniki, możliwości ekonomiczne itp.”

Bariery te mogą mieć charakter przedmiotowy, podmiotowy lub psychospołeczny.

Bariery przedmiotowe

Bariery przedmiotowe to po prostu to co możemy nazwać złośliwością rzeczy martwych. Zaliczają się tutaj utrudnienia wynikające z warunków pracy, jak brak informacji, brak środków finansowych, brak wyposażenia itp. Są one obiektywne w tym sensie, że nie zależą od twórcy.

Bariery podmiotowe

Bariery podmiotowe mają swoje źródło w psychice człowieka i sprawiają, że pomimo potencjalnych możliwości i braku jakichkolwiek obiektywnych defektów dany człowiek zachowuje się jakby poniżej swoich możliwości. Bariery te nie zależą jedynie od dobrej czy złej woli podmiotu, mają charakter subiektywno-obiektywny.

Bariery psychospołeczne

Bariery psychospołeczne to te wykraczające poza jednostkę a tkwiące w strukturach społecznych. Są to bariery , które utrudniają przyjmowanie i upowszechnianie się nowości. Metaforycznie możemy powiedzieć, że jest to grupa ekspertów z danej dziedziny, która nie przyjmuje nowych idei, dopóki nie staną się starymi ideami.

Abarietyka

Istnieje wiele metod twórczego rozwiązywania problemów np. burza mózgów, synektyka czy analiza morfologiczna. Pozwalają one w pewnym stopniu na przezwyciężanie barier psychicznych, jednak mają bardziej charakter przedmiotowy a nie podmiotowy. Wymuszają trzymanie się określonych  zasad, algorytmów. Są jedynie środkami, narzędziami, których twórca używa, mając swoje przeświadczenia, przekonania, nastrój. A to czlowiek, a nie metoda rozwiązuje problem.

Stąd tak ważne jest by stosowane już powszechnie metody rozwiązywania problemów uzupełnić o trening abarietyczny, mający na celu identyfikację i przełamywanie barier ograniczających wykorzystanie pełnego potencjału twórczego.

Źródła

W. Dobrołowicz, Psychika i bariery, Warszawa: WSiP 1993

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 − three =