Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zobaczyc/domains/kreatywnosc.zobaczyc.org/public_html/wordpress/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 392
Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH - Kreatywność

Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH

Kreatywność to połączenie dyscypliny i dziecięcej fantazji

//Robert Green

Kwestionariusz Twórczego Zachowania

Kwestionariusz Twórczego Zachowania jest oryginalnym narzędziem do badania zachowań twórczych. Jego twórcą jest polski badacz Stanisław Popek. Kiedy rozpoczynał pracę nad tym narzędziem w latach ‘80 w Polsce dominującą optyką w temacie twórczości było Guilfordowskie myślenie dywergencyjne. Model oparty jedynie na wąskich zdolnościach poznawczych był niewystarczający by móc wyjaśniać zachowania się ludzi, także w sytuacjach twórczych, przy podejmowaniu działań niekonwencjonalnych.

Próbą odpowiedzi na takie podejście były interakcyjne koncepcje, bardziej otwarte, holistyczne, uwzględniające osobowość człowieka a nie tylko jego cechy poznawcze.

Interakcyjny model zdolności Stanisława Popka jest autorską koncepcją wywodzącą się z wcześniejszych (m.in. interakcyjnej teorii zdolności Renzullego).

Wg. założeń wybitne zdolności są wypadkową interakcji zdolności intelektualnych, uzdolnień specjalnych i twórczych przy odpowiedniej motywacji, odbywającej się w środowisku (rodzina, grupa rówieśnicza itd).

Na bazie tego modelu autor stworzył kwestionariusz badający postawę twórczą.

Kwestionariusz bada nasilenie cech w dwóch sferach - charakterologicznej i poznawczej. Uzyskane wyniki umieszczamy na kontinuum sfery charakterologicznej: konformistyczny - nonkonformistyczny oraz na kontinuum sfery poznawczej: skłonności do zachowań heurystycznych lub algorytmicznych. Jednakowo ważne są tu oba skrajne wymiary.

Konformizm

Konformizm (K) został tu określony poprzez takie cechy, jak: zależność, pasywność, sztywność adaptacyjna, stereotypowość, uległość, słabość, lękliwość, podległość, podporządkowanie się, niesamodzielność, niezorganizowanie wewnętrzne, nadmierna zahamowalność, defensywność, niska odporność i wytrwałość, nieodpowiedzialność, brak krytycyzmu, nietolerancja, niskie poczucie wartości ,"ja".

Nonkonformizm

Nonkonformizm (N) określony jest przez cechy przeciwstawne, takie jak: niezależność, aktywność, witalizm, elastyczność adaptacyjna, oryginalność, konsekwencja, odwaga, dominatywność, samodzielność, samoorganizacja, spontaniczność, ekspresywność, otwartość, odporność, wytrwałość, odpowie­dzialność, samokrytycyzm, tolerancyjność, wysokie poczucie wartości „ja".

Zachowanie algorytmiczne

Zachowanie algorytmiczne (A) wyznaczane jest przez nastawienie kopiujące i reprodukcyjne, tj. spostrzegawczość kierowaną, pamięć mechaniczną, wyobraźnię odtwórczą, myślenie konwergencyjne, uczenie się reproduktywne i ukie­runkowane poprzestające na zrozumieniu i analizie logicznej, sztywność intelektualną, bierność poznawczą, niski poziom refleksyjności, skłonność do wdrukowywania się, niską sprawność w przetwarzaniu i konstruowaniu, brak pomysłowości technicznej i artystycznej.

Zachowanie heurystyczne

Zachowanie heurystyczne (H) określone zostało przez takie cechy, jak: samodzielność obserwacji, pamięć logiczna, wyobraźnia wytwórcza, myślenie

Dla kogo?

Kwestionariusz KANH-I jest przeznaczony do badań młodzieży od 12 r.ż., a zatem młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej, szkoły średniej, a także dorosłych.

Rzetelność: Wysokie współczynniki zgodności wewnętrznej dla skali konformizmu, nonkonformizmu, zachowań algorytmicznych, zachowań heurystycznych; wysokie współczynniki stabilności bezwzględnej dla skal K, A, N, H.

Trafność: Dla wersji KANH-I potwierdzona trafność diagnostyczna (korelacje z innymi testami do badania postaw twórczych).

Normy: Stenowe opracowane oddzielnie dla każdej skali kwestionariusza.

Zastosowanie: W poradnictwie do oceny uzdolnień twórczych.

Dostępność: w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

Chcesz poznać swój wynik?

Dołącz do grupy na Facebooku by móc korzystać z testów i kwestionariuszy online.


Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/zobaczyc/domains/kreatywnosc.zobaczyc.org/public_html/wordpress/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/zobaczyc/domains/kreatywnosc.zobaczyc.org/public_html/wordpress/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 853

Źródła

Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania - KANH. Lublin: UMCS.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza.Lublin: UMCS.

One comment
  1. Kreatywny vs. twórczy - dlaczego to nie jest to samo?

    […] Otóż przez ostatnie kilkadziesiąt lat badań nad kreatywnością powstało całe mnóstwo świetnych narzędzi badających wiele różnych obszarów składających się na kreatywność. Wiele z tych narzędzi jest dziełem polskich badaczy. Zostały one poddane rzetelnej standaryzacji, zweryfikowano ich trafność i rzetelność. Powstały do nich normy. Przykładem takiego narzędzia jest np. Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH badający postawę twórczą, o którym już pisałam tutaj. […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + 7 =