Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zobaczyc/domains/kreatywnosc.zobaczyc.org/public_html/wordpress/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 392
Heurystyczny nonkomformista - Kreatywność

Heurystyczny nonkomformista

Postawa twórcza jest to ukształtowana (genetycznie i poprzez indywidualne doświadczenie) właściwość poznawcza i charakterologiczna, wykazująca tendencję, nastawienie lub gotowość do przekształcania świata rzeczy, zjawisk a także własnej osobowości. Jest to więc aktywny stosunek człowieka do świata i życia, wyrażający się w potrzebie poznawania, przeżywania i świadomego (co do celu, a nie procesu) przetwarzania zastanej rzeczywistości i własnego ja.

Do wyższych rzeczy zostałem stworzony...

Ludzie twórczy często są postrzegani jako ekstrawaganccy, dziwni, niedostosowani społecznie geniusze. Czy jest to tylko stereotyp, czy rzeczywiście tak jest? Wydaje się to oczywiste, ale sprawdźmy co mówi na ten temat nauka.

Według Stanisława Popka, wybitnego polskiego badacza, na postawę twórczą składają się dwa główne obszary - sfera poznawcza i sfera charakterologiczna.

Pewne szczególne zestawienie cech w obu tych sferach jest charakterystyczne właśnie dla osób twórczych.

Sfera poznawcza postawy twórczej

Sfera poznawcza to przede wszystkim dyspozycje intelektualne, duża wrażliwość i zdolność postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji. Wynika to z dużej wyobraźni, intuicji, umiejętności myślenia dywergencyjnego. Osoba twórcza przejawia zachowania heurystyczne - czyli takie, które są przeciwieństwem algorytmu.

 

Najważniejsze cechy takiej osoby to:

 • samodzielność obserwacji
  pamięć logiczna
  wyobraźnia twórcza
  myślenie dywerdencyjne
  uczenie się rekonstruktywne
  uczenie się samodzielne
  uczenie się przez zrozumienie
  elastyczność intelektualna
  aktywność poznawcza
  wysoka refleksyjność
  samodzielność intelektualna
  twórczość
  wysoka sprawność i umiejętności konstrukcyjne
  twórczość werbalna
  zdolności techniczne
  uzdolnienia artystyczne

Sferacharakterologiczna postawy twórczej

Stanisław Popek przyjmuje nadrzędną rolę osobowości wobec szczególnych uzdolnień, co oznacza, że efektywne wykorzystanie cech poznawczych jest możliwe jedynie w przypadku występowania odpowiednich cech charakteru. W tej sferze osobę twórczą można określić jako nonkonformistę.

Najważniejsze cechy takiej osoby to:

 • niezależność
  aktywność, witalizm
  elastyczność adaptacyjna
  oryginalność
  konsekwencja
  odwaga
  dominatywność
  samoorganizacja
  spontaniczność
  ekspresja
  otwartość
  odporność i wytrwałość
  odpowiedzialność
  samokrytycyzm
  tolerancja
  wysokie poczucie własnej wartości

Nonkonformizm i heurystyczność

Postawa twórcza będzie konsekwencją występowania cech nonkonformistycznych i zachowań heurystycznych. To jak duży dana osoba ma potencjał zależy od ilości i nasilenia tych cech. Przeciwieństwem postawy twórczej jest postawa odtwórcza, na którą składają się zachowania algorytmiczne i konformizm.

Źródła

Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania - KANH. Lublin: UMCS.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: UMCS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

two + four =